top of page

Sång klipp

Roger Berglund sjunger "Fait accompli." I Funbo kyrka 15/11-2020

Roger Berglund sjunger "Som en bro över mörka vatten." I Funbo kyrka 15/11-2020

Roger Berglund sjunger "Jag är " I Funbo kyrka 15/11-2020

Roger Berglund sjunger Sommarnatt i Faringe kyrka 8/7-2015
Roger Berglund sjunger Anthem i Faringe kyrka 8/7 2015
Roger Berglund sjunger En sång om oss i Faringe kyrka 8/7- 2015

O helga natt 2012

O helga natt på julnattsmässa i Gredelby kyrka 2012bottom of page